ŚRUTOWNIK WALCOWY H-962 "JAWOR"

      Śrutownik walcowy H-962 "JAWOR" jest przeznaczony
   do rozdrabniania ziarna zbóż w celu zwiększenia strawności    i dokładniejszego wymieszania z innymi paszami oraz
   z mieszankami treściwymi.
      W śrutowniku zastosowano układ dwóch walców, stałego
   i ruchomego z dociskiem elastycznym.
      Elastyczny docisk walca ruchomego zabezpiecza walce    przed uszkodzeniem i polepsza warunki pracy śrutownika.
      Walce wykonane są ze stali jakościowej ulepszonej    cieplnie co znacznie wydłuża żywotność walców.
      W koszu zasypowym zastosowano układ magnesów
   do wychwytywania części metalowych.

DANE TECHNICZNE

BUDOWA MASZYNY