SMAŻALNIA ELEKTRYCZNA

BUDOWA MASZYNY

     1.      Komora smażenia
     2.      Grzałki
     3.      Ociekacz
     4.      Kosz
     5.      Układ sterowania
     6.      Zawór spustowy
     7.      Konstrukcja nośna
     8.      Przewód elektryczny
     9.      Izolacja
     10.    Podpora ociekacza
     12.    Śruby mocujące grzałki