SMAŻALNIA ELEKTRYCZNA

DANE TECHNICZNE

ZESTAW PARAMETRÓW

JEDNOSTKA MIARY

WARTOŚĆ

TYP MASZYNY

SMAŻALNIA ELEKTRYCZNA

ZASILANIE

V

380

MOC JEDNEJ GRZAŁKI

kW

3,0

LICZBA GRZAŁEK

SZT

3,0

TEMPERATURA GRZANIA
- MINIMALNA
- MAKSYMALNA


0 C
0 C


20
210

CZAS ROZGRZANIA
DO TEMPERATURY 170 0C

min

20

POJEMNOŚĆ KOMORY SMAŻENIA
- MINIMALNA
- MAKSYMALNAL
L15
70

WYMIARY
- SZEROKOŚĆ
- DŁUGOŚĆ
- GŁĘBOKOŚĆ


mm
mm
mm


630
760
135

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
- WYSOKOŚĆ
- SZEROKOŚĆ
- DŁUGOŚĆ


mm
mm
mm


950
700
990

MASA SMAŻALNI BEZ OLEJU

kg

67

OBSŁUGA

OSÓB

1

   POWRÓT